Lukáš Sobíšek

Disertační práce

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat

Clustering and regression analysis of micro panel data
Anotace:
Panelové studie se provádí především za účelem analýzy změn hodnot sledovaných proměnných v čase. V mikropanelovém výzkumu se sleduje velké množství objektů periodicky během relativně krátkého časového úseku (v řádu let). Počet opakovaných měření je v řádu jednotek. Tato práce se věnuje stávajícím přístupům k regresní a shlukové analýze mikropanelových dat. Jedním z přístupů k analýze mikropanelu je …více
Abstract:
The main purpose of panel studies is to analyze changes in values of studied variables over time. In micro panel research, a large number of elements are periodically observed within the relatively short time period of just a few years. Moreover, the number of repeated measurements is small. This dissertation deals with contemporary approaches to the regression and the clustering analysis of micro …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Iva Pecáková
  • Oponent: Arnošt Komárek, Marek Brabec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52823