Lukáš Sobíšek

Doctoral thesis

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat

Clustering and regression analysis of micro panel data
Abstract:
Panelové studie se provádí především za účelem analýzy změn hodnot sledovaných proměnných v čase. V mikropanelovém výzkumu se sleduje velké množství objektů periodicky během relativně krátkého časového úseku (v řádu let). Počet opakovaných měření je v řádu jednotek. Tato práce se věnuje stávajícím přístupům k regresní a shlukové analýze mikropanelových dat. Jedním z přístupů k analýze mikropanelu je …more
Abstract:
The main purpose of panel studies is to analyze changes in values of studied variables over time. In micro panel research, a large number of elements are periodically observed within the relatively short time period of just a few years. Moreover, the number of repeated measurements is small. This dissertation deals with contemporary approaches to the regression and the clustering analysis of micro …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Iva Pecáková
  • Reader: Arnošt Komárek, Marek Brabec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52823