Bc. Lucie Plodíková

Bakalářská práce

Dyskalkulie a jiné specifické poruchy učení v matematice

Dyscalculia and other specific learning disorders in math
Anotace:
Bakalářská práce „Dyskalkulie a jiné specifické poruchy učení v matematice“ se zabývá problematikou specifických poruch učení, zejména problematikou dyskalkulie. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část vychází z prostudované odborné literatury. Je zaměřena na obecné definice specifických poruch učení a dyskalkulie. Na jejich klasifikaci, diagnostiku a …více
Abstract:
Bachelor thesis „Dyscalculia and other specific learning disorders in math“ deals with specific disorders of learning, especially with dyscalculia. The whole work is divide into two main parts: theoretical and practical. Theoretic part is based on specialized literature and focused on general definition of specific disorders of learning and dyscalculia. Practical part is focused on preparing supplies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy