Klára Kubíčková

Diplomová práce

Cirkulární ekonomika a její principy ve stavebnictví

Circular economy in the construction industry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řešením problémů, kterým dnešní lineární ekonomika čelí. V první části se zabýváme ohroženými zdroji, které vztahujeme k mýtu neustálého růstu. Navazujeme vysvětlením konceptu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem. Je uveden vliv ekonomických aktivit člověka na životní prostředí, je srovnáno množství vznikajícího odpadu v rámci různých zemí a průmyslů. Další …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the solution of problems that today's linear economy faces. The first part deals with endangered resources related to the myth of continuous growth. We continue by explaining the concept of sustainable development and corporate social responsibility. We show the impact of human economic activities on the environment, compare the amount of waste generated across different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2020
  • Vedoucí: Dušan Kučera
  • Oponent: Milan Malý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79161