Klára Kubíčková

Master's thesis

Cirkulární ekonomika a její principy ve stavebnictví

Circular economy in the construction industry
Abstract:
Diplomová práce se zabývá řešením problémů, kterým dnešní lineární ekonomika čelí. V první části se zabýváme ohroženými zdroji, které vztahujeme k mýtu neustálého růstu. Navazujeme vysvětlením konceptu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem. Je uveden vliv ekonomických aktivit člověka na životní prostředí, je srovnáno množství vznikajícího odpadu v rámci různých zemí a průmyslů. Další …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the solution of problems that today's linear economy faces. The first part deals with endangered resources related to the myth of continuous growth. We continue by explaining the concept of sustainable development and corporate social responsibility. We show the impact of human economic activities on the environment, compare the amount of waste generated across different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2020
  • Supervisor: Dušan Kučera
  • Reader: Milan Malý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79161