Ing. Irena Košíčková

Diplomová práce

Porovnání osobnosti dětí s poruchami chování a zdravých dětí s pomocí TCI-A

Comparison between personality of children with conduct disorder and health children using TCI-A
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním osobnosti dětí s poruchami chování a dětí bez poruch chování pomocí inventáře TCI-A. Studie se zaměřuje na odhalení odlišností v dimenzích osobnosti dle Cloningerova modelu mezi dětmi s poruchami chování a dětmi bez poruch chování. Dále se zabývá měřením emocionality a kvality života dětí a adolescentů. Výzkumný soubor zahrnoval 40 dětí s poruchami chování a 40 …více
Abstract:
This thesis investigates comparison between personality of children with conduct disorder and health children using TCI-A inventory. The main purpose is to reveal differences in dimensions of personality using Cloninger’s model of personality between children with behavioural disorder and children without behavioural disorder. In addition, the emotionality and well beeing of children were measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma