Theses 

Porovnání osobnosti dětí s poruchami chování a zdravých dětí s pomocí TCI-A – Ing. Irena Košíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Irena Košíčková

Diplomová práce

Porovnání osobnosti dětí s poruchami chování a zdravých dětí s pomocí TCI-A

Comparison between personality of children with conduct disorder and health children using TCI-A

Anotace: Diplomová práce se zabývá porovnáním osobnosti dětí s poruchami chování a dětí bez poruch chování pomocí inventáře TCI-A. Studie se zaměřuje na odhalení odlišností v dimenzích osobnosti dle Cloningerova modelu mezi dětmi s poruchami chování a dětmi bez poruch chování. Dále se zabývá měřením emocionality a kvality života dětí a adolescentů. Výzkumný soubor zahrnoval 40 dětí s poruchami chování a 40 dětí bez poruch chování. Bylo využito kvantitativních metod – nového inventáře TCI-A, dále PANAS-C a PedsQL. Výsledkem studie byla zjištění, že mezi zkoumanými skupinami existuje signifikantní rozdíl v dimenzích Cloningerova modelu osobnosti. Děti s poruchami chování skórovaly níže v dimenzi HA – vyhýbání se poškození, výše v dimenzi NS – vyhledávání nového a v dimenzi ST – sebepřesažení. Návazně byla provedena konfrontace výsledků studie s odbornou literaturou, jejíž výsledkem bylo, že zejména dimenze NS – vyhledávání nového by mohla být nadějným prediktorem pro rozvoj poruchy chování u dětí a adolescentů.

Abstract: This thesis investigates comparison between personality of children with conduct disorder and health children using TCI-A inventory. The main purpose is to reveal differences in dimensions of personality using Cloninger’s model of personality between children with behavioural disorder and children without behavioural disorder. In addition, the emotionality and well beeing of children were measured. The research group consists of 40 children without behavioural disorder and 40 children with behavioural disorder. The quantitative methods were used – new inventory TCI-A, PANAS-C and PedsQL. The result was that the significant differences in dimensions in accordance with the Cloninger’s model of personality exist. The children with behavioural disorder score lower in HA – harm avoidance, higher in NS – novelty seeking and ST – selftranscendence. Successively, these results were confronted with the literature and it seems that the dimension NS – novelty seeking could be hopeful predictor of child behavioural disorders.

Klíčová slova: inventář TCI-A, PANAS-C, PedsQL, osobnost, poruchy chování, personality, behavioural disorder

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz