Jakub Gücklhorn

Bakalářská práce

Autokracie, demokracie a hospodářský růst: Čína vs. EU v letech 1979 – 2015

Autocracy, democracy and economic growth: China vs. EU between 1979 - 2015
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rolí politického systému při optimalizaci hospodářských politik na příkladu Číny a Evropské unie v letech 1979-2015. Úvod teoretické části se věnuje důležitosti ekonomického růstu. Následně jsou popsány základní přístupy k hospodářskému růstu, které zahrnují, jak pohled neoklasické ekonomie, tak institucionální ekonomie. V praktické části je provedena komparativní analýza …více
Abstract:
The bachelor thesis examines the role of the political system in optimizing economic policies on example of China and European Union in 1979-2015. The introduction of the theoretical part deals with the importance of economic growth. In the following are described basic approaches to economic growth, which include both the view of neoclassical economics and institutional economics. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Pavel Procházka
  • Oponent: Michaela Ševčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69812