Theses 

Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště – Kateřina VODIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kateřina VODIČKOVÁ

Bakalářská práce

Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště

Parental Education and it's influence on children's education by urban residence

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřenana statusovou a vzdělanostní reprodukci, z generace na generaci, a její odlišnost dle velikosti místa bydliště. Teoretická část je věnována vlivu velikosti místa bydliště na vzdělanostní reprodukci v souvislosti s charakteristikou rodiny. V praktické části je provedena analýza dat, získána z Českého sociálněvědního datového archivu. Bude zkoumán vliv velikosti místa bysliště na mezigenerační přenos vzdělání.

Abstract: This bachelor?s thesis is focused on status and educational reproduction from generation to generation and its differences according to the place of residence. Theoretical part studies the influence of the size of the city on educational reproduction in context with the characteristics of the family. The practical part analyses the data from Český sociálněvědní datový archiv. The influence of the size of the city on intergenerational transmission of education is being examined.

Klíčová slova: Vzdělání, vzdělávání, rodina, vzdělanostní reprodukce, vzdělanostní mobilita, místo bydliště

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Štípková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50990 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

VODIČKOVÁ, Kateřina. Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz