Theses 

Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště – Kateřina VODIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kateřina VODIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště

Parental Education and it's influence on children's education by urban residence

Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřenana statusovou a vzdělanostní reprodukci, z generace na generaci, a její odlišnost dle velikosti místa bydliště. Teoretická část je věnována vlivu velikosti místa bydliště na vzdělanostní reprodukci v souvislosti s charakteristikou rodiny. V praktické části je provedena analýza dat, získána z Českého sociálněvědního datového archivu. Bude zkoumán vliv velikosti místa bysliště na mezigenerační přenos vzdělání.

Abstract: This bachelor?s thesis is focused on status and educational reproduction from generation to generation and its differences according to the place of residence. Theoretical part studies the influence of the size of the city on educational reproduction in context with the characteristics of the family. The practical part analyses the data from Český sociálněvědní datový archiv. The influence of the size of the city on intergenerational transmission of education is being examined.

Keywords: Vzdělání, vzdělávání, rodina, vzdělanostní reprodukce, vzdělanostní mobilita, místo bydliště

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martina Štípková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50990 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

The right form of listing the thesis as a source quoted

VODIČKOVÁ, Kateřina. Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 09:31, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz