Bc. Michal Žák

Diplomová práce

Analýza evropských závodišť pro Světový pohár v biatlonu

The Analysis of European Venues for the Biathlon World Cup
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou devíti evropských závodišť, v nichž se pravidelně pořádá Světový pohár v biatlonu. Jejím cílem je ověřit, zda vybraná biatlonová centra splňují pravidla stanovená Mezinárodní biatlonovou unií. První část práce popisuje dosavadní poznatky týkající se vnějších faktorů a sportovně-technických podmínek sportoviště, jako jsou klimatické podmínky, diváci, servisní tým, …více
Abstract:
The thesis deals with an analysis of nine European venues where the Biathlon World Cup is organized regularly. The aim is to verify whether chosen biathlon centres meet conditions set by the International Biathlon Union. The first part of the thesis describes existing knowledge concerning extrinsic factors and sports-technical conditions of the venue, such as climatic conditions, spectators, service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií