Bc. Milan Machalec

Diplomová práce

Modely časových řad s aplikacemi v ekonomii

Time series models with applications in economics
Abstract:
The thesis is focused on the ability of information and prediction criteria for model selection and the analysis of economic time series of Czech GDP, Czech unemployment rate and CZK/EUR exchange rate. We put emphasis on linear models like ARMA. We present estimation results of these models and we test the forecast performance of several models for these time series. Thesis contains recursive parameters …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá schopnosťami informačných a predikčných kritérií pri výbere modelov a analýzou ekonomických časových radov HDP Česka, miery nezamestnanosti Česka a výmenného kurzu CZK/EUR. Dôraz je kladený na lineárne ARMA modely. Prezentované sú výsledky odhadov týchto modelov a je testovaná predikčná schopnosť viacerých modelov pre tieto časové rady. Súčasťou práce je aj rekurzívny odhad …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Liščinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie