Mgr. Jiří Dočkal

Bachelor's thesis

OCR pro Android

OCR for Android
Abstract:
Tato práce se zabývá vývojem a metodami technologie OCR. V první části práce je popsána stručná historie. Dále práce rozebírá jednotlivé komponenty OCR - preprocessing, segmentaci, rozpoznání znaku a postprocessing. Následně je vyjmenováno a popsáno několik příkladů využití OCR softwaru. Práce dále stručně charakterizuje vybrané volně dostupné nástroje OCR, a nakonec popisuje funkce implementované …more
Abstract:
This work deals with development and methods of OCR technology. The first part describes the brief history. Second part analyzes the individual components of the OCR - preprocessing, segmentation, character recognition, and postprocessing. Next chapter contains a few examples of OCR software with their description. The thesis also briefly describes selected free available OCR tools, and finally it …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Reader: Mgr. Dalibor Toth

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Networks and Communication

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.