Ing. Milan OULEHLA

Disertační práce

Bezpečnostní chyby na mobilní platformě, jejich zneužívání a návrh proaktivního opatření s využitím umělé inteligence

Anotace:
Dizertační práce se zabývá třemi hlavními oblastmi výzkumu: bezpečností současných mobilních aplikací, mobilním malwarem a detekcí mobilního malwaru pomocí umělé inteligence, především neuronových sítí. Práce popisuje mechanizmy, jejichž prostřednictvím útočníci a tvůrci mobilního malwaru získávají APK balíčky legitimních aplikací, provádějí jejich analýzu a zneužívají nalezené bezpečnostní chyby. …více
Abstract:
This dissertation deals with three main areas of research: security of current mobile applications, mobile malware and detection of mobile malware using artificial intelligence, especially neural networks. This dissertation describes mechanisms by which attackers and mobile malware creators obtain APK packages of legitimate applications, analyse them and exploit found vulnerabilities. The work is unique …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OULEHLA, Milan. Bezpečnostní chyby na mobilní platformě, jejich zneužívání a návrh proaktivního opatření s využitím umělé inteligence. Zlín, 2020. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Inženýrská informatika