Ondřej Sklenář

Master's thesis

Nástroje Business Intelligence - analýza trhu nástrojů Self-service Business Intelligence

Business Intelligence tools - analysis market of Self-serviceBusiness Intelligence tools
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na specifickou oblast self-service business intelligence. Výhodou tohoto přístupu je snížení nároků na IT oddělení a používání nástrojů koncovými uživateli. Ti si mohou vytvářet reporty a výstupy podle svých požadavků v relevantním čase. Teoretická část se věnuje objasnění tohoto pojmu se všemi jeho výhodami a riziky. Dále jsou v ní popsány další trendy vyskytující se v …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on a specific area of self-service business intelligence. The advantage of this approach to the business intelligence is reduction of demands on IT development and using tools by end users. They can generate reports and outputs according to their requirements during the relevant time period. The theoretical part is dedicated to illustrate this concept with all benefits …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedúci: Iva Stanovská
  • Oponent: Michael Hnake

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44274