Bc. Ján Krajčírik

Bakalářská práce

Stavebné sporenie v podmienkach SR

Building savings in the conditions of the Slovak Republic
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with building savings in the conditions of the Slovak Republic with the aim to recommend the best product for client. The thesis is divided into two chap-ters. Theoretical part characterizes theoretical solutions of building savings in the legislation of Slovak Republic and its further explanation of saving pacts, the core of credits and bridge loan. The second chapter …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá stavebným sporením v podmienkach Slovenskej republiky s cieľom odporučiť klientovi najvýhodnejší produkt stavebného sporenia. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakterizovanie teoretických východísk stavebného sporenia v zmysle legislatívy Slovenskej republiky a bližšie priblíženie zmluvy o stavebnom sporení, podstaty stavebného úveru a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK