Mgr. Jana Augustová

Bakalářská práce

Postoje mladé generace k psaní velkých písmen v češtině

The attitudes of the younger generation for writting of capital letters in Czech
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá a popisuje postoje studentů středních škol k psaní velkých písmen v českém jazyce. Teoretické poznatky o psaní velkých písmen jsou shrnuty v první části. V praktické části jsou jednotlivě popsány dotazníkové otázky a analyzovány odpovědi respondentů. Zjištěné údaje jsou shrnuty v závěru.
Abstract:
This bachelor thesis examines and describes high school student´s attitudes for capital letters in Czech language. Theoretical knowledge of capital letters are summarized in the first part of the thesis. Practical part of the thesis contains description of questions and analysis answers of respondents. Acquired knowledges are summarized in the conclusion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Všechny práce