Bc. Libuše Sychrová

Bakalářská práce

NMR spektroskopie v analytické chemii

NMR spectroscopy in analytical chemistry
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím nízkofrekvenční NMR spektroskopie pro analýzu alkoholů. Přenosný stolní NMR spektrometr byl použit pro kvalitativní analýzu vybraných alkoholů (methanol, ethanol, propylenglykol, 1,3-propandiol, glycerol, ethylenglykol). Dále byla testována možnost jejich kvantitativní analýzy v reálných vzorcích (alkoholické nápoje, chladicí kapaliny).
Abstract:
This thesis deals with application of low-frequency NMR spectroscopy for alcohol analysis. The portable table NMR spectrometer was applied for qualitative and quantitative analysis of selected alcohols (e.g methanol, ethanol, propylene-glycol, 1,3-propanediol, glycerol, ethylene-glycol) in binary a ternary mixtures as well as real samples (alcoholic drinks, freezing agents).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktorie Reichová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta