Bc. Jana Glaserová

Diplomová práce

Ohrožené děti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Vulnerable Children in a Facility for Children Requiring Immediate Assistance
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na sociální práci s ohroženými dětmi v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zkoumá, zda je pomoc v těchto zařízeních dětem přínosem a pokouší se zjistit jakým, v čem takový přínos spočívá jak pro ně samotné, tak i pro jejich rodinu. Zda se tento typ zařízení může opravdu považovat za alternativu ústavní péče v rámci náhradní rodinné péče a je-li vyhledávanou …více
Abstract:
The present diploma thesis focuses on a social work with endangered children in a facility for children requiring immediate help. It examines if the help in these facilities is beneficial for children and tries to ascertain how and what this benefit is based on for themselves and for their families. Whether this type of facility is really possible to consider alternative to an institutional care in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pittnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Glaserová, Jana. Ohrožené děti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN