Martin Vandas

Bakalářská práce

Analysis of entry and exit signals applied for futures trading strategy

Analýza vstupních a výstupních signálů aplikovaná na futures trhy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem vytváření jednoduché spekulační strategie na futures trzích. První část práce vymezuje futures kontrakty, charakteristiky subjektů, kteří s nimi obchodují a rizika, která s sebou spekulační obchody nesou. V dalších částech práce jsou popsány vstupní a výstupní signály namodelované strategie a jejich efekt na dosažené výsledky testování. Cílem práce je zjistit …více
Abstract:
This bachelor thesis is based on creating a simple speculation strategy applied for futures markets. The first part of this work describes futures contracts, characteristics of subjects who trade with them and risks connected with futures trading. The next parts present entry and exit signals of modelled trading strategy and their effects on the final measured results. The goal of this work is to find …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2011
  • Vedoucí: Petr Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23468