Mgr. Lucie Berková

Diplomová práce

Vztah osobnostních charakteristik k schopnosti prožívání životní spokojenosti u intelektuálně aktivních a neaktivních seniorů.

Relationship of personality characteristics to the life satisfaction in intellectually active and inactive seniors.
Anotace:
Studie se zabývá zjišťováním vztahu mezi osobnostními rysy, jejich hodnotami a schopností prožívání životní spokojenosti u intelektuálně aktivních a neaktivních seniorů. Výzkumný soubor zahrnuje 201 respondentů, z toho 64 mužů a 137 žen ve věkovém rozpětí 51 - 91 let. Celý výzkumný soubor je rozdělen do dvou skupin. Výzkumný soubor zahrnuje 139 intelektuálně aktivních seniorů a 62 intelektuálně neaktivních …více
Abstract:
The study deals with the relationship between personality traits, their values and the ability to experience life satisfaction in intellectually active and inactive seniors. The research sample encompasses 201 respondents, including 64 men and 137 women aged 51 – 91. The entire research sample is divided into two groups. The research sample includes 139 intellectually active seniors and 62 intellectually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta