Kateřina PLECITÁ

Master's thesis

Základní plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ (multimediální DVD)

Basic swimming training at primary school (multimedia DVD)
Abstract:
Diplomová práce Základní plavecký výcvik na 1. stupni pro základní školy - multimediální DVD je zaměřena na výuku základních plaveckých dovedností jednotlivých plaveckých způsobů, kdy na sebe navazují jednotlivé školní třídy. V každé třídě jsou zařazena cvičení pro jednotlivé plavecké způsoby, která se od sebe liší náročností a možnostmi žáka v daném věku. Práce zahrnuje v textové části jednotlivá …more
Abstract:
This master thesis Basic Swimming Training at Primary School - Multimedia DVD is focused on teaching basic swimming skills of individual swimming methods, when individual school classes follow each other. Each class includes exercises for individual swimming methods, which differ from each other in the difficulty and possibilities of the pupil at that age. The work includes in the text part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Radek Zeman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLECITÁ, Kateřina. Základní plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ (multimediální DVD). Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/