Milan DVOŘÁK

Bakalářská práce

Vliv různých druhů rozcvičení na úroveň reakční doby a pohybový čas při úderu horní končetinou v karate.

Acute effect of different stretching methods on response time and movement speed of upper limb in karate.
Anotace:
V předkládané bakalářské práci se budeme zabývat vlivem zvolené metody rozcvičení na následný jednoduchý motorický úkon úder. Budeme řešit rozdíly mezi reakčními časy a realizační rychlostí u karatistů po aplikaci rozcvičení statického, dynamického a při žádném rozcvičení. Práce obsahuje historii karate, jeho charakteristiku a vliv používaných metod na jedince. Dále zde uvádíme historii strečinku, …více
Abstract:
In the presented bachelor thesis, we discuss the influence of the chosen method of warming up on following simple motor actions - punch. We will address the differences between reaction times and movement time in karate after warming up with static stretching, dynamic stretching and with no warm-up. The work contains the history of karate, its characteristics and the effects it has on individual. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Štefan Balkó

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Milan. Vliv různých druhů rozcvičení na úroveň reakční doby a pohybový čas při úderu horní končetinou v karate.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma