Bc. Kateřina Příhodová

Master's thesis

JUDr. Josef Dorazil (1850–1924) a jeho účast na českém národním životě

JUDr. Josef Dorazil (1850–1924) and his participation in the Czech national life
Anotácia:
Tato práce se věnuje životu advokáta a národopisného pracovníka Josefa Dorazila, který se narodil v Loučce u Starého Jičína v roce 1850. Svou advokátní praxi zahájil v Hodoníně, kde se zapojil do společenského života města. Později se přestěhoval do nedaleké Strážnice, kde působil v řadě spolků a následně odešel do Kroměříže. Během působení v Kroměříži se stal jedním z hlavních organizátorů hanácké …viac
Abstract:
This Master Thesis is devoted to the life of a lawyer and ethnographic worker Josef Dorazil, who was born in Loučka near Starý Jičín in 1850. He started his law practice in Hodonín, where he joined the social life of the town. Later he moved to Strážnice, where he worked in many associations and left for Kroměříž. During his time in Kroměříž, he became one of the main organizers of the Ethnographic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta