Lucie NOUSKOVÁ

Bakalářská práce

Die Analyse der indirekten Rede in der deutschen Presse

Analyses of the indirected speech in the daily newspapers
Abstract:
This thesis deals with theory about indirect speech and it?s analysis in German press. The goal of this thesis is to read German press, seek out the indirect speech in articles and analize it. Three sources of German press were selected - Die Welt, Spiegel and Bild. These presses were selected because two of them are serious presses, and one of them is gutter press, and the selection affects the results …více
Abstract:
Tato práce se zabývá teorií o nepřímé řeči a následně pak její analýzou v německém tisku. Cílem práce je číst německé noviny, vyhledat nepřímou řeč v novinových článcích a analyzovat ji. Pro zpracování analýzy byly vybrány tři prameny německých novin- Die Welt, Spiegel a Bild. Tyto noviny byly záměrně vybrány, neboť se jedná o dva zástupce seriózních novin a jednoho zástupce bulvárního tisku, což má …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martin Šíp

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOUSKOVÁ, Lucie. Die Analyse der indirekten Rede in der deutschen Presse. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.