Veronika Červinková

Bakalářská práce

Šíření křesťanství v českých zemích ve světle archeologie (umělecké řemeslo, architektura)

Evangelization in the Czech lands in the light of archeology (arts and crafts, architecture)
Anotace:
Práce shrnuje poznatky o pohanství, christianizaci, dvojvěří, nálezech uměleckého řemesla a architektury, zejména v českých zemích od 2. poloviny 2. století do pádu Velkomoravské říše na počátku 10. století
Abstract:
The work summarises informations on the paganism, evangelization, ditheism, findings of art and crafts and architecture, especially in the Czech lands from the 2nd half of the 2nd century to the fall of Great Moravian empire at the beginning of the 10th century
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění

Práce na příbuzné téma