Ganna Kryvosheieva

Diplomová práce

Money laundering

Money Laundering
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML …více
Abstract:
The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Ilya Bolotov
  • Oponent: Iveta Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69077