Theses 

Přínos praxí na FSpS pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce – Bc. Michal Koukal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michal Koukal

Diplomová práce

Přínos praxí na FSpS pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Work experience benefit of Faculty of sports gratuates on their job market value

Anotace: Diplomová práce v teoretické části analyzuje prostředí odborných praxí, výzkumy v oblasti zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce. Praktická část práce analyzuje pedagogické, trenérské a odborné praxe Fakulty tělesné výchovy MU a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK z pohledu organizace, cílů a jejich realizace. Výzkumné šetření se zaměřuje na analýzu hodnocení odborných praxí absolventů magisterského oboru Management sportu. V závěru práce jsou uvedena možná doporučení a návrhy na změny v realizaci odborných praxí magisterského oboru Management sportu.

Abstract: In its theoretical part this thesis analyzes environment of professional practice and research in the field of employment and employability of graduates in the labor market. The practical part analyzes organization, objectives and implementation of the teaching, coaching and professional practice at the Faculty of Sport Studies at Masaryk University and Faculty of Physical Education and Sport at Charles University. The research focuses on analyzing the assessment of professional practices of Master's degree graduates in Sports Management. The conclusion shows the possible recommendations and proposals for changes in the realization of professional practices within Master's degree program in Sports Management.

Klíčová slova: odborná praxe, work experience, uplatnitelnost, employability, trh práce, labour market, Management sportu, Management of sport

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:05, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz