Linda Krzáková

Diplomová práce

Možnosti financování obnovy kulturních památek - zámek Mladá Vožice

Possibilities in financing the reconstruction of cultural monuments - Mladá Vožice castle
Anotace:
V práci je vymezena obecná definice kulturní památky, její legislativní, institucionální rámec a zdroje financování. Obecné poznatky jsou aplikovány ve skutečně podané žádosti o financování obnovy konkrétní kulturní památky -- zámku v Mladé Vožici. Finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci kulturního dědictví mimo vlastních prostředků majitele památky mohou být čerpány z veřejných zdrojů státního …více
Abstract:
The paper determines the general definition of cultural monuments, its legislative, and institutional framework and sources of financing. General knowledge is applied in actually applying for financing for renewal of cultural sight - the castle in Mladá Vožice. Financial sources for the rehabilitation and reconstruction of cultural heritage outside the owner's own funds can be drawn from public funds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Jarmila Netková
  • Oponent: Marie Krejčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35276