Mgr. Martin Takáč

Diplomová práce

Implementation of Different Teaching Methods at Vocational Secondary Schools

Implementation of Different Teaching Methods at Vocational Secondary Schools
Anotace:
Tato práce se zabývá zavedením různých výukových metod anglického jazyka na středních odborných učilištích. První část práce sestává z definic základních termínů (metoda, metodologie, procedura, techniky a design) a jejich vzájemného vztahu. Rovněž obsahuje základ pro tvorbu plánů lekcí, materiálů a výzkumné části práce. Konkrétněji jsou popsány teoretické základy, role učitele a studentů, užívání …více
Abstract:
This work deals with the implementation of different teaching methods at secondary vocational schools and the students’ attitude toward the different methods. The first part consists of the definitions of some key methodology terminology (method, methodology, procedures, techniques and design), their relationship and the basis for the production of lesson plans, materials and the research part of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Simona Kalová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta