Mgr. Barbora Dvořáková

Bakalářská práce

Uplatnění osob s tělesným postižením na trhu práce

The assertion of the people with the physical disability on the job market
Anotace:
Bibliografický záznam DVOŘÁKOVÁ, Barbora. Uplatnění osob s tělesným postižením na trhu práce: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2008. 42. l., 13 l. příl., Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Anotace K lidem s tělesným postižením se v historii přistupovalo zcela jinak, než v dněšní době, kdy panuje trend integrace …více
Abstract:
Annotation The people with the physical disability had been treated differently in the history compared to the present. Nowadays, there is the trend of the integration of these people into the real life, education and the job market. The bachelor theses „The assertion of the people with the physical disability on the job market“ deals with the real possibilities of the job assertion of these individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy