Theses 

The territorial disputes in the region of South China Sea - case study of selected countries in the region – Bc. Nikola Valeček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Valeček

Diplomová práce

The territorial disputes in the region of South China Sea - case study of selected countries in the region

Teritoriální spory v oblasti Jihočínského Moře - případová studie vybraných zemí v regionu

Anotace: Diplomová práce se zabývá nároky na sporné ostrovy v Jihočínském moři a sleduje obchod v něm za pomoci statistických metod. Teoretická část práce je zaměřena na teorii regionálních bezpečnostních komplexů a legalistické teorie, jako například mezinárodní veřejné právo. V praktické části jsou analyzovány události, které se udály v Jihočínském moři a mají souvislost se vzájemnou obchodní výměnou států a regionů. Byly vybrány nejdůležitější obchodovatelné komodity, a na základě teorií distribuční sítě a nákladové propustnosti přístavů, indexu lodní spojitosti a v neposlední řadě na vývozních skupinách a dovozních skupinách zboží a jejich dopad na obchodní bilanci, byly analyzovány trendy vývoje.

Abstract: Diploma thesis deals with disputes of contested territory in South China Sea region and describes the maritime trade in the region using statistical techniques. The theoretical part is focused on regional security of the region and legalistic theories. In practical part are described historical actions that took place in South China Sea and analysis of the commodities going through the South China Sea region. Analysis is based on Container port throughput, Liner shipping Connectivity index and export and import groups of goods and their impact on balance of trade.

Klíčová slova: Jihočínské moře, konflikt, regionální bezpečnostní komplex, analýza hlavních komponent, námořní obchod, export, import, zdroje, bilance obchodu

Keywords: conflict, principal component analysis, maritime trade, resources, trade balance, South China Sea, export, import, regional security complex theory

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Nečas, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48130 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 09:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz