Mgr. Bc. Lucie Grajciarová

Rigorózní práce

Pozice průpravné části v hodinách školní tělesné výchovy

The position of the warm-up in school physical education lessons
Anotace:
Podstatou předkládané rigorózní práce je pomocí videostudie analyzovat pozici průpravné části v hodinách školní tělesné výchovy na 2. stupni základních škol ve Zlínském kraji. Práce má deskriptivní charakter a je orientována kvantitativně. Na základě analýzy dat bylo zjištěno, že z celkové doby vyučovací jednotky tělesné výchovy byla skutečná délka hodiny tělesné výchovy v průměru 36 minut a 30 sekund …více
Abstract:
The essence of the presented rigorous work is to use a video study to analyse the position of the warming up in school physical education classes at the lower secondary school in the Zlín region. The work has a descriptive character and is quantitatively oriented. Based on the data analysis, it was found that out of the total time of the physical education teaching unit, the actual length of a physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2022
  • Oponent: doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D., doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií