Ing. Helena Křenková

Bakalářská práce

Úloha věřitelského výboru v insolvenčním řízení

The Taks of the Creditor`s Committee in Insolvenci Proceedings
Anotace:
Cílem mé práce je podat základní přehled práva spojeného s úpadkem ekonomických subjektů. Zaměřila jsem se na úlohu věřitelského výboru v rámci insolvenčního řízení. Vysvětlila jsem historický vývoj insolvenčního práva, představila jsem nejdůležitější pojmy používané v této problematice a jmenovala nejdůležitější právní předpisy upravující insolvenci. Zdůraznila jsem konkrétní pravomoci věřitelského …více
Abstract:
The point of my thesis is to give a basic retrospection of law connected with bankrupcy of economic subjects. I concentrated myself on the role of creditors committee within the insolvence proceeding. I explained the historical progress of insolvence law, introduced the most important terms used in this matter and named significant laws concernig insolvence. I pointed out concrete competences of creditors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Miroslav Zvěřina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma