Bc. Filip Kondla

Bakalářská práce

První pomoc ve výuce studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek

First aid in Specialized education of security section
Abstract:
In this thesis, I was focusing on analysis of the most common injuries occurring in the education of martial arts in Special Education of Security Section, elaboration of the First Aid procedure of these injuries and the comparison of the outcome with the subject „First Aid“ in the field of Special Education of Security Section with focus on its performance in practise. In the first chapter I pursued …více
Abstract:
V této bakalářské práci jsem se zabýval analýzou nejčastějších zranění ve výuce úpolových sportu studentů Speciální edukace bezpečnostních složek, vypracováním postupu první pomoci při těchto zraněních a porovnáním výsledku s tématem předmětu „První pomoc“ oboru Speciální edukace bezpečnostních složek se zaměřením na jich uplatnění v praxi. V prví kapitole jsem se věnoval definici a významu první pomoci …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Mojžíš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek