Theses 

Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost – Jakub Tměj

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub Tměj

Diplomová práce

Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost

UN Security Council and New Security: Evolution of Threats to International Peace and Security Understanding

Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem pojetí bezpečnosti v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN. Autor vychází z teoretického rámce, který nabízí podobor disciplíny mezinárodních vztahů, bezpečnostní studia, především pak z příspěvků tzv. kodaňské školy. Konkrétněji je v rámci této práce prokázáno, zda dochází v rámci činnosti Rady bezpečnosti OSN k vývoji chápaní bezpečnosti směrem k novému pojetí bezpečnosti, jak bylo formulováno v akademické debatě. S přispěním obsahové analýzy vybraných rezolucí Rady bezpečnosti OSN je vyhodnoceno, zda lze v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN pozorovat tzv. rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti. V návaznosti na výsledky analýzy jsou představeny související výzvy, které jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje mezinárodních vztahů.

Abstract: This thesis deals with a security concept evolution in a decision-making of the UN Security Council. Theoretical framework of the thesis is formed by a sub-discipline of international relations, the security studies, especially by contributions of Copenhagen School authors. Specifically, the thesis examines whether is the security concept applied by the UN Security Council in its decision-making evolving in the direction of so called new security concept, as formulated in the academic debate. With contribution of a content analysis of selected UN Security Council resolutions is assessed, whether the UN Security Council decision-making shows traces of broadening and deepening of the security concept. Based on the results of analysis related challenges are introduced. These are then reflected in a broader context of international relations development.

Klíčová slova: bezpečnost, Rada bezpečnosti OSN, hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost, obsahová analýza, diskurzivní analýza

Keywords: security, UN Security Council, threats to interantional peace and security, content analysis, discourse analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Vedoucí: Jan Martin Rolenc
  • Oponent: Zuzana Trávníčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71838

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 19:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz