Ing. Luis Gabriel Gámez Gajate

Diplomová práce

Influence of the Macroeconomic Indicators on the Economic Growth - Comparison between Czech Republic and Spain

Influence of the Macroeconomic Indicators on the Economic Growth - Comparison between Czech Republic and Spain
Anotace:
Tato diplomová práce se skládá z analýzy klíčových makroekonomických ukazatelů, které ovlivnily odlišný ekonomický vývoj v České republice a Španělsku, jako je hrubý domácí produkt (dále označován pod zkratkou HDP), inflace, nezaměstnanost, veřejný a zahraniční dluh. Hlavním cílem této práce je poskytnout platný nástroj k pochopení těchto rozdílů mezi uvedenými zeměmi v období od roku 2009 do roku …více
Abstract:
This master thesis consists of an analysis of the key macroeconomic indicators which influenced a different economic development in the Czech Republic and Spain, such as GDP, inflation, unemployment, or public and external debt. The main goal of this work is to give to the reader a valid tool to understand these differences between the mentioned countries during the period from 2009 to 2018. Through …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance