Bc. Anežka Kordová

Diplomová práce

Marketing-management divadla Josefa Kajetála Tyla v Plzni

Marketing-management of Josef Kajetan Tyl Theater in Pilsner
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku marketingu divadla. První část práce se zabývá základními teoretickými poznatky marketingového řízení v oblasti divadel. Druhá část popisuje konkrétně vybrané divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Na základě získaných informací je sestaveno doporučení na změnu současně nastaveného marketingového řízení tohoto divadla.
Abstract:
The thesis is focused on the issue of theater marketing. The first part deals with basic theoretical knowledge of marketing management in the field of theaters. The second part describes specifically selected theater of Josef Kajetan Tyl in Pilsen. There is proposal for changing current marketing management of this theater on the based obtained informations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře