Michal Pham

Bakalářská práce

Webové stránky pro výuku diferenciálního a integrálního počtu na střední škole

Websites for teaching of Differential and integral calculus at high school
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje webovým stránkám, které budou sloužit při výuce diferenciálního a integrálního počtu na středních školách. Webové stránky jsem vytvořil pomocí informací získaných z odborné literatury, vlastních informací a dostupných existujících odborných materiálů. Webové stránky jsou rozděleny na tři části: diferenciální počet, integrální počet a  test. První část o diferenciálním počtu …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with websites that will serve to teach differential and integral calculus at high school. I created the website using information obtained from the specialized literature, own information and existing specialized materials. The website is divided into three parts: differential calculus, integral calculus, and a test. The first part of the calculus is divided into three chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Dana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pham, Michal. Webové stránky pro výuku diferenciálního a integrálního počtu na střední škole. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / matematika - informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.