Theses 

Webové stránky pro výuku diferenciálního a integrálního počtu na střední škole – Michal Pham

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / matematika - informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Michal Pham

Bakalářská práce

Webové stránky pro výuku diferenciálního a integrálního počtu na střední škole

Websites for teaching of Differential and integral calculus at high school

Anotace: Bakalářská práce se věnuje webovým stránkám, které budou sloužit při výuce diferenciálního a integrálního počtu na středních školách. Webové stránky jsem vytvořil pomocí informací získaných z odborné literatury, vlastních informací a dostupných existujících odborných materiálů. Webové stránky jsou rozděleny na tři části: diferenciální počet, integrální počet a  test. První část o diferenciálním počtu je rozdělena do tří kapitol, které se zabývají spojitostí funkce, limitou funkce a nakonec samotnou derivací funkce. Všechny kapitoly obsahují teorii a jsou doplněny názornými grafy a příklady určenými k osvojení výpočtu limit a derivací. V druhé části o integrálním počtu jsou uvedeny kapitoly primitivní funkce a určitý integrál. Tyto kapitoly také obsahují potřebnou teorii, která je doplněna vhodnými grafy. Příklady v těchto kapitolách slouží k osvojení výpočetních metod, které se používají při integrování. Ve třetí části je mnou vytvořený interaktivní test, který slouží k otestování nabytých znalostí. Tento bodovaný test je orientovaný především na derivace a integrály. Cílem práce je vytvořit webové stránky, které mohou učiteli pomoci lépe vysvětlit učivo. Dále tyto webové stránky mohou sloužit jako učební text pro studenty za účelem lepšího porozumnění, případně osvěžení učiva.

Abstract: Bachelor thesis deals with websites that will serve to teach differential and integral calculus at high school. I created the website using information obtained from the specialized literature, own information and existing specialized materials. The website is divided into three parts: differential calculus, integral calculus, and a test. The first part of the calculus is divided into three chapters, which are about continuity of functions, limits of functions and derivative of functions in the end. All chapters include theory and are supplemented with illustrative graphs and examples, designed to acquisition calculus of limits and derivatives. In the second part about integral calculus are chapters Primitive functions and Definite integral. These chapters also contain the necessary theory, which is accompanied by appropriate graphs. The examples in these chapters serve to acquisition computational methods that are used in the integration. In the third part is an interactive test doing by myself that is used to test acquired knowledge. This ranking test is oriented mainly on derivatives and integrals. The aim is to create a website that can help teachers better explain the subject matter. Furthermore website can serve as a textbook for students to improve understanding or refreshment of the curriculum.

Klíčová slova: spojitost, limita, derivace, integrál, střední škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Dana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25670 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Pham, Michal. Webové stránky pro výuku diferenciálního a integrálního počtu na střední škole. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz