Andrea Bednářová

Bakalářská práce

Vliv médií na rodinné vztahy pohledem rodičů

The Media Influence on Family Relationships from the Perspective of Parents
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem médií na rodinné vztahy z pohledu rodičů. Teoretická část vymezuje základní pojmy z oblasti médií, mediální a masové komunikace, druhy médií a jejich funkce. Dále pojmy rodina, komunikace v rodině, funkce rodiny a volný čas v rodině. Závěr teoretické části se zaměřuje na vlivy médií, pozitivní i negativní a pojmy jako mediální gramotnost a mediální výchova. V praktické …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the media influence on family relationships from the perspective of parents. The theoretical part defines the basic concepts of media, media and mass comu-nication, media types and their functions. It also states the concepts of family, family communication, family function and leisure time of family. Conclusion the theory focuses on the effects of media, both positive and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Včelařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bednářová, Andrea. Vliv médií na rodinné vztahy pohledem rodičů. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe