Mgr. Bohdana Procházková

Master's thesis

Subtitling Culture from Czech into English: Films Set in the Communist Era

Subtitling Culture from Czech into English: Films Set in the Communist Era
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá českou kulturou ve třech filmech odehrávajících se v době komunismu (Něžné vlny, Báječná léta pod psa a Občanský průkaz), konkrétně tím, jak je česká kultura reflektována v anglických titulcích. Analyzovány jsou kromě kulturních specifik i další různé aspekty české kultury a historie.
Abstract:
This Master’s thesis explores the Czech culture in three films set in the communist era (Tender Waves, The Wonderful Years that Sucked, and Identity Card), and how the culture is reflected in the English subtitles. The analysis focuses not only on culture-specific items and translation strategies, but also on other aspects of the Czech culture and history.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta