Bc. Kateřina Tichá, DiS.

Master's thesis

Evropský sociální fond a jeho vliv na nezaměstnané v Olomouckém kraji

The European Social Fund and its impacts on the unemployed in the Olomouc region
Abstract:
Autor diplomové práce: Bc. Kateřina Tichá Vedoucí diplomové práce: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. Název práce: Evropský sociální fond a vliv na nezaměstnané v Olomouckém kraji Počet slov základního textu: 21 263 slov Klíčové spojení: Evropský sociální fond, nezaměstnaný, účinky projektu Obsahem této práce je zjištění stavu využívání prostředků ESF na území Olomouckého kraje a jeho účincích na nezaměstnané …more
Abstract:
The author of thesis: Bc. Kateřina Tichá Supervisor of thesis: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. The title of thesis: The European Social Fund and its impacts on The unemployed in the Olomouc region The number of words in basic text: 21 263 words The key associations: The European Social Fund, unemployed, project impacts The main content of this work consists of finding location of resource usage of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2007
  • Supervisor: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií