Bc. Eliška Malaníková

Diplomová práce

Obnova druhově bohatých travních porostů v Bílých Karpatech z hlediska fytofágního hmyzu

Restoration of species-rich grasslands in the White Carpathians (Czech Republic) – a perspective on phytophagous insects
Anotace:
Travní porosty jsou ve střední Evropě důležitým biotopem z hlediska ochrany biodiverzity, udržení krajinného rázu, protierozní ochrany půdy i hospodářství, jakožto hlavní zdroj potravy pro dobytek. Již několik desetiletí však dochází k jejich degradaci napříč celou střední Evropou. V průběhu minulého století bylo také mnoho luk a pastvin převedeno na ornou půdu. Přestože je zde již mnoho let také opačná …více
Abstract:
In central Europe, grasslands represent habitats highly important for biodiversity conservation, maintenance of landscape character, anti-erosion protection of soil, as well as economy as the main source of nutrition for livestock. However, their degradation has considerably progressed in several recent decades throughout all central European countries. Many meadows and pastures were also turned into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta