Bc. Roman Neveselý, DiS.

Bakalářská práce

Výživa při jednotlivých sportovních odvětvích - výživa ve fitness

Anotace:
Roman Neveselý, Výživa při jednotlivých sportovních odvětvích výživa ve fitness, Brno, 2005, 46s.Klíčová slova: fitness, sport, výživa, živiny, trénink, zdravý Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy ve fitness a sportovním aerobiku. Popisuje zásady výživy v tomto sportu.
Abstract:
Roman Nevesely, Nutrition in sport branches nutrition in fitness, Brno, 2005, 46s.Key words: fitness, sport, nutrition, nutrients, training, health Bachelor's work deals with nutrition problems in fitness and sport aerobiks. Describe nutrition principles in this sport.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.