Bc. Veronika Gilbertová

Bachelor's thesis

Zkušenosti českých pedagogů výchovy ke zdraví s žáky s poruchami příjmu potravy

Experience of Czech teachers of Health Education with pupils suffering with eating disorders
Anotácia:
Bakalářská práce „Zkušenosti českých pedagogů výchovy ke zdraví s žáky s poruchami příjmu potravy“ bude obsahovat dvě části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce bude zaměřena na problematiku poruch příjmu potravy a objasní i méně známe formy těchto poruch. Dále se teoretická část bude zabývat charakteristikou příčin a rizikových vlivů způsobujících poruchy příjmu potravy a popíše …viac
Abstract:
Bachelor thesis "The experience of Czech teachers of health education of students with eating disorders" will consist of two parts - theoretical and practical part. The theoretical part will focus on the issue of eating disorders, explain lesser-known forms. This part will also explain what causes eating disordes and what may be the risk factors causing this type of mental disorder.In theoretical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství chemie pro základní školy