Marie Polepilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Druhy výdělečné činnosti neziskových organizací

Abstract:
Absolventská práce se věnuje tématu výdělečné činnosti nestátních neziskových organizací, jako jednoho z možných zdrojů pro financování činnosti a provozu subjektu. Cílem práce je zanalyzovat aktivní výdělečné činnosti nestátních neziskových organizací poskytující sociální služby v okrese Olomouc prostřednictvím strategie kvantitativního výzkumu. První část práce podává všeobecnou charakteristiku neziskového …more
Abstract:
This graduate thesis focuses on the topic of gainful employment of non-profit organisations (NPOs). Gainful employment is considered to be one of several possible recourses for funding the activities and services of the particular entity. The objective of this work is to analyse the active gainful employments of non-governmental NPOs that provide social service in district Olomouc by using quantitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Ester Danihelková
  • Reader: PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc