Bc. Petra Možná

Diplomová práce

Vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku po kardiovaskulární rehabilitace pacientů s infarktem myokardu žen nad 65 let

Progression of transport system’s parameters of oxygen after the cardiovascular rehabilitation in the patients with myocardial infarction in women over 65 years
Anotace:
Cílem této práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního rehabilitačního programu na parametry transportního systému. Studie se zúčastnilo 11 pacientů – žen po infarktu myokardu. Rehabilitační program probíhal jako kombinace aerobní a silové zátěže. Po dvanácti týdnech tréninku došlo ke statisticky významnému zvýšení těchto parametrů: zlepšení maximálního příjmu kyslíku, maximálního příjmu kyslíku přepočteného …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the influence of 12-weeks of cardiovascular rehabilitation programme on the transport system’s parameters. There were 11 patients - women after myocardial infarction. The rehabilitation training was carried out as a combination of aerobic and strength load. After the 12-weeks of training increased significantly these parameters: maximum oxygen uptake, maximum oxygen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie