Mengran Qin

Bakalářská práce

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods
Anotace:
Among then, chapter 2 is the theory description parts. In chapter 2, the main content of the financial analysis and the methods of financial used in this thesis will be described.The chapter 3 is description of the China mobile. It includes general introduction and situation of China mobile limited. It is necessary to learn about this company corporate financial analysis of methods.Chapter 4 is the …více
Abstract:
Among then, chapter 2 is the theory description parts. In chapter 2, the main content of the financial analysis and the methods of financial used in this thesis will be described.The chapter 3 is description of the China mobile. It includes general introduction and situation of China mobile limited. It is necessary to learn about this company corporate financial analysis of methods.Chapter 4 is the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava