Theses 

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods – Mengran Qin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mengran Qin

Bakalářská práce

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Anotace: Among then, chapter 2 is the theory description parts. In chapter 2, the main content of the financial analysis and the methods of financial used in this thesis will be described.The chapter 3 is description of the China mobile. It includes general introduction and situation of China mobile limited. It is necessary to learn about this company corporate financial analysis of methods.Chapter 4 is the practical part and also the most important part of this thesis. In chapter 4 we will use much financial analysis methodology to analyze the cash flow, balance sheet and income statement of the company .Chapter 5 is the conclusion is the last part .it is contains the conclusion of this thesis.

Abstract: Among then, chapter 2 is the theory description parts. In chapter 2, the main content of the financial analysis and the methods of financial used in this thesis will be described.The chapter 3 is description of the China mobile. It includes general introduction and situation of China mobile limited. It is necessary to learn about this company corporate financial analysis of methods.Chapter 4 is the practical part and also the most important part of this thesis. In chapter 4 we will use much financial analysis methodology to analyze the cash flow, balance sheet and income statement of the company .Chapter 5 is the conclusion is the last part .it is contains the conclusion of this thesis.

Klíčová slova: Financial statements, common-size analysis, financial ratio, pyramidal decomposition of ROE

Keywords: Financial statements, common-size analysis, financial ratio, pyramidal decomposition of ROE

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz