Bhupendra Singh

Diplomová práce

Study of a class of bijective S-boxes constructed with Linear Feedback Shift Registers

Study of a class of bijective S-boxes constructed with Linear Feedback Shift Registers
Anotace:
Základními principy návrhu šifry jsou představení zmatek a šíření. V blokových šifrách se S-boxy používají k zavádějte záměnu substitucí. S-boxy jsou implementovány nelineární mapování s určitými žádoucími kryptografickými vlastnostmi k dosažení zmatek. V blokových šifrách založených na substituční permutační síti Používají se bijektivní S-boxy. N × n bijektivní S-boxy jsou mapování od GF (2) ^ n do …více
Abstract:
The foundational principles of cipher design are the introduction of confusion and diffusion. In block ciphers, the S-boxes are used to introduce confusion by substitution. The S-boxes implement nonlinear mapping having certain desirable cryptographic properties to achieve confusion. In ‘substitution permutation network’ based block ciphers, bijective S-boxes are used. The n × n bijective S-boxes are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky