Hana KLUSOVÁ

Bakalářská práce

Změna československo-polské hranice po vídeňské arbitráži

Change in Czechoslovakia-Polish border after the Vienna arbitration
Anotace:
Tato práce se zabývá územními změnami hranic Československa a Polska, které proběhly v roce 1938. Budou zde popsány řeky a terén, který se stal součásti Polska.
Abstract:
This thesis deals with territorial changes of the borders of Czechoslovakia and Poland which were made in 1938. There are described the rivers and terrain which became a part of Poland.
 

Klíčová slova

Československo hranice Polsko
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016
Zveřejnit od: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLUSOVÁ, Hana. Změna československo-polské hranice po vídeňské arbitráži. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Regionální geografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.